G3 Binding Grease

Smar do wiązań G3 został specjalnie zaprojektowany do stosowania ze wszystkimi wiązaniami narciarskimi G3. Pół syntetyczny, o niskim współczynniku tarcia, przeznaczony do działania w niskich temperaturach – nie wchodzi w reakcje z żadnymi częściami wiązań G3, a sprawia, że pracują z maksymalną wydajnością.

Tell us what you think - Leave a Comment

Stay up to date

Get the G3 News